Uw WoonZorgRegisseur is voor iedereen die zoals die door de politiek wordt benoemd als Langer ‘Thuis Blijven Wonen’ en de doelgroep ‘Aangepast Thuis Wonen’. Dit betreft dus iedereen die een woningaanpassing wil of moet doorvoeren, die noodzakelijk zijn als gevolg van fysieke beperkingen of verminderde validiteit.

Doelgroep met indicatie

Vanuit een beperking ontvangen mensen uit deze doelgroep een indicatie. De gestelde diagnose is bepalend voor de minimale noodzakelijke aanpassingen om aangepast thuis wonen mogelijk te maken. Voor een goede klantbediening bieden we u begeleiding van de subsidie-aanvraag, het regelen van de noodzakelijke vergunningen, het uitvoeren van de bouwkundige berekeningen en het doen van een op maat gesneden aanpassingsvoorstel. Dit laatste omvat het samenstellen van de te produceren meubelen en de aan te kopen hulpmiddelen.

Doelgroep zonder indicatie

Met name de oudere generatie wil graag thuis blijven wonen. Ook ons politiek klimaat stuurt op het langer zelfstandig blijven wonen. Om dit te realiseren zijn aanpassingen van bestaande woningen soms noodzakelijk. Deze groep klanten kan in de meeste gevallen niet terugvallen op subsidieregelingen. Wat we doen is, indien gewenst, zorgen voor een passend financieringsvoorstel en doorleiden van de aanvraag naar financiële instanties. Verder blijft het overig aanbiedingspakket hetzelfde.